|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sau năm lãi kỷ lục, lãnh đạo Hòa Phát nhận thù lao và thưởng hơn 1.000 tỷ đồng?

20:07 | 13/04/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận năm 2021 của Hòa Phát lập kỷ lục mới và vượt xa kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra. Vì vậy, thù lao và lương thưởng cho ban lãnh đạo nhiều khả năng cũng lớn hơn các năm trước.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: Song Ngọc).

Thù lao và tiền thưởng hơn 1.000 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2021 của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) đã phê duyệt phương án dự kiến trích lập các quỹ. Trong đó, quỹ thù lao Hội đồng quản trị trích tối đa bằng 0,6% lợi nhuận sau thuế, quỹ khen thưởng Ban Điều hành trích tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm là 18.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 33% so với thực hiện năm 2020 và là con số cao chưa từng thấy trong lịch sử Hòa Phát. Thống kê bên dưới cho thấy tập đoàn của Chủ tịch Trần Đình Long đã vượt xa mục tiêu trên khi ghi nhận lãi sau thuế 34.521 tỷ đồng.

Lần gần đây nhất Hòa Phát không đạt mục tiêu lợi nhuận là năm 2011.

Tính theo công thức đã được đại hội cổ đông 2021 thông qua, quỹ thù lao HĐQT trong năm 2021 tối đa là 207 tỷ đồng (=0,6% x lãi sau thuế 34.521 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng Ban Điều hành tối đa là 826 tỷ đồng (= 5% x phần lợi nhuận vượt kế hoạch là 16.521 tỷ đồng). Tổng hai khoản thù lao và khen thưởng là hơn 1.000 tỷ.

Đại hội cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng, phương án thưởng cũng như mức thù lao cụ thể của từng thành viên HĐQT và cán bộ lãnh đạo tại Hòa Phát.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát hiện có 7 người, gồm Chủ tịch Trần Đình Long, ba Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương, Nguyễn Mạnh Tuấn và Doãn Gia Cường, cùng với ba thành viên là ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Hoàng Quang Việt và ông Nguyễn Việt Thắng.

Từ ngày 26/4/2021 đến nay, ông Nguyễn Việt Thắng là Tổng Giám đốc thay cho người tiền nhiệm là ông Trần Tuấn Dương. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên là Phó Tổng Giám đốc duy nhất. Kế toán trưởng là bà Phạm Thị Kim Oanh.

Quỹ khen thưởng Ban Điều hành hơn 800 tỷ đồng nói trên không chỉ dành cho một số ít lãnh đạo tập đoàn vừa kể tên mà còn cho ban điều hành của các công ty thành viên.

Chia cho bao nhiêu người?

Lương thưởng của ban lãnh đạo Hòa Phát là chủ đề thường được nhà đầu tư rất quan tâm. Năm 2020, Hòa Phát ghi nhận lãi sau thuế 13.506 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4.506 tỷ. Tập đoàn đã trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành theo tỷ lệ tối đa 5% số lãi vượt chỉ tiêu, tức là 225 tỷ. Quỹ thù lao HĐQT là 81 tỷ.

Tại đại hội thường niên tổ chức vào ngày 22/4/2021, cổ đông đã đặt câu hỏi: “Việc lợi nhuận vượt kế hoạch tới 50% và ban lãnh đạo trích quỹ khen thưởng theo tỷ lệ tối đa 5% có phải là quá nhiều không? Có nên điều chỉnh lại không?”

Ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT (khi đó đang kiêm chức Tổng Giám đốc) đã giải thích rằng số tiền thưởng hàng trăm tỷ nói trên được chia cho rất nhiều người: "Không phải chỉ có ông Dương và 4-5 người nữa chia nhau hơn 200 tỷ đâu. Tôi xin khẳng định chắc chắn không phải như vậy".

"Ban Giám đốc của công ty mẹ, công ty con và các công ty cháu của Hòa Phát gồm gần 200 người. Nếu tính cả trưởng phòng nữa là tổng cộng 400-500 người. Mức thưởng hơn 200 tỷ chia cho hơn 400 người thì không phải là số lớn", ông Dương nói hôm 22/4/2021.

Chủ tịch Trần Đình Long nói thêm: "Không thể giảm tiền thưởng Ban Điều hành. Số tiền thưởng này là một dạng đầu tư chiều sâu, lo phúc lợi cán bộ, ví dụ như cho anh em đi du lịch, triển lãm, … Tôi nghĩ rằng hiếm có tập đoàn nào ở Việt Nam mà cho cán bộ cấp trưởng bộ phận đi du lịch châu Âu như Hòa Phát. Không thể giảm được, các cán bộ này đều rất xứng đáng".

 

Ông Long còn tính đến việc nâng quỹ thưởng: "Nhiều khi tôi nghĩ rằng phần giữ lại cho cổ đông nhiều quá so với phần cho người lao động. Có khi còn phải tăng số tiền thưởng lên".

Thực tế, đại hội cổ đông năm 2021 đã giữ nguyên tỷ lệ % trích quỹ thù lao HĐQT và quỹ khen thưởng Ban Điều hành giống như năm 2020. Song, do kết quả kinh doanh của Hòa Phát lên cao đột biến nên giá trị các khoản thù lao và khen thưởng vẫn tăng vọt.

Cả doanh thu lẫn biên lợi nhuận của Hòa Phát đều lập đỉnh trong năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Hòa Phát đã chi 117,8 tỷ đồng tiền thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm vừa qua, cao gấp 4,7 lần năm 2020. Trung bình, mỗi thành viên trong HĐQT của Hòa Phát đã nhận thù lao 16 tỷ đồng trong năm 2021, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng/tháng.

Lương và thưởng  đã chi trả cho Ban Giám đốc trong năm 2021 là 3,89 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước. Thù lao, lương và thưởng cho Ban Kiểm soát cũng tăng 108% lên hơn 1,75 tỷ đồng/năm.

Ngày cuối năm 2021, cổ phiếu HPG tăng 50% so với đầu năm, đạt 46.400 đồng/cp. Vào tháng 10, đã có lúc HPG lên đỉnh lịch sử 58.000 đồng/cp, cao hơn 90% so với đầu năm. Như biểu đồ bên dưới cho thấy, giá HPG hiện nay dao động quanh mốc 45.000 đồng/cp.

Cổ phiếu HPG đang kém xa đỉnh lịch sử.

Đức Quyền

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam: Thị trường thép có thể phục hồi mạnh vào quý III và IV
Thị trường thép được dự báo phục hồi mạnh trong quý III và IV nhờ các yếu tố về tăng cường đầu tư công, gói vay tín dụng cho các dự án nhà ở xã hội và tình hình kinh tế Việt Nam tích cực hơn so với mặt bằng chung thế giới.