|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sau khi nghỉ việc từ 1-2 năm, cán bộ quản lý chứng khoán, bảo hiểm mới được điều hành doanh nghiệp tư nhân

15:46 | 07/10/2022
Chia sẻ
Theo quy định mới của Bộ Tài chính, có 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân sau khi thôi giữ chức vụ.

Thông tư này nêu rõ, từ ngày 17/11, người có chức vụ, quyền hạn thuộc 11 lĩnh vực không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý, gồm:

- Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán;

- Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Quản lý nhà nước về bảo hiểm; 

- Quản lý nhà nước về hải quan;

- Quản lý nhà nước về giá;

- Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước;

- Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia;

- Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài;

- Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước;

- Quản lý nhà nước về tài sản công.

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Các trường hợp còn lại như đã nêu ở trên (kế toán kiểm toán, thuế, hải quan…), trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp.

Hạ An