|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 xuống 10 ngày

08:38 | 02/11/2021
Chia sẻ
Từ ngày 2/1/2022, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu rút ngắn từ 15 xuống còn 10 ngày, cụ thể vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu với nhiều nội dung thay đổi về công thức tính giá, thời gian điều chỉnh, cơ chế điều hành...

Cụ thể, giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng (=) giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu nhân với (x) tỉ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng (+) giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với (x) tỉ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước.

Đáng chú ý, kỳ điều hành giá xăng dầu rút từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, điều chỉnh vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Trường hợp, giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Trường hợp, các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng 10% số với giá cơ sở liền kề trước đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định về biện pháp điều hành.

Nghị định cũng sửa đổi điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Trong đó, thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng dầu gồm tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Đồng thời, thương nhân cần có tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ngoài ra, thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải được Thủ tướng cho phép.

Đối với thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không, Nghị định quy định không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định trên nhưng phải đáp ứng có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu, kho tiếp nhận thuộc sở hữu hoặc thuê từ 5 năm trở lên.

Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu, Nghị định yêu cầu đại lý có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê từ 5 năm trở lên, được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Nghị định cũng quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá; hạch toán và theo dõi riêng, được vay vốn hoặc sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp để bù đắp cho phần chi sử dụng vượt Quỹ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 2/1/2022.

Hoàng Anh

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.