Doanh nghiệp

REE sắp chi gần 500 tỉ đồng trả cổ tức

10:02 | 11/02/2020

Chia sẻ

Cổ đông lớn Platinum Victory sở hữu hơn 29% cổ phần sẽ nhận về 144 tỉ đồng.

CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) vừa ra thông báo về ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2019 là 28/2.

Tỉ lệ cổ tức 16%, tương đương việc sở hữu một cổ phiếu nhận về 1.600 đồng. Với lượng cổ phiếu đang lữu hành hơn 310 triệu đơn vị, REE sẽ phải chi ra gần 500 tỉ đồng. Thời gian chi trả dự kiến 10/4. 

Cổ đông lớn nhất của REE là Platinum Victory sẽ nhận về khoảng 144 tỉ đồng, CEO Nguyễn Thị Mai Thanh và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) mỗi bên nhận gần 40 tỉ đồng. 

Platinum Victory vẫn đang mong muốn tăng sở hữu của mình tại REE; giao dịch mới nhất tổ chức này đăng kí mua hơn 3 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua được 17.250 đơn vị do điều kiện thị trường không thuận lợi. 

Ngày 31/3 tới đây, REE sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại tòa nhà E.town, TP HCM.  

Năm vừa rồi, công ty đạt doanh thu thuần 4.889 tỉ đồng, giảm 4%; lợi nhuận từ liên doanh, liên kết 907 tỉ đồng, giảm 9%. Những yếu tố này góp phần khiến cho lợi nhuận sau thuế của REE đạt 1.720 tỉ đồng, giảm 9%.

Đông A