Doanh nghiệp

REE dự chi 200 tỉ đồng mua trái phiếu Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

08:16 | 28/09/2019

Chia sẻ

Số tiền thu được sẽ tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (Mã: VSH) vừa thông qua việc ký kết hợp đồng đặt mua 200 tỉ đồng trái phiếu với cổ đông lớn là CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE).

Trước đó, ngày 11/9, HĐQT Vĩnh Sơn Sông Hinh đã thông qua phương án phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trái phiếu này có kì hạn 7 năm.

Số trái phiếu này dự kiến phát hành trong ba đợt, đợt 1 trong quí III hoặc IV/2019. Thời gian phát hành đợt 2 và 3 sẽ thông báo sau.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thuộc sở hữu của công ty.

Số tiền thu được sẽ tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

TH