|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Qui hoạch huyện Gia Lâm

Hà Nội nhất trí chủ trương thành lập quận Gia Lâm

Hà Nội nhất trí chủ trương thành lập quận Gia Lâm

Ngày 22/6, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường.
Thời sự -16:03 | 22/09/2023
Quy hoạch vùng huyện Gia Lâm thành khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm

Quy hoạch vùng huyện Gia Lâm thành khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm

Vùng huyện Gia Lâm với quy mô diện tích gần 11.473 ha được xác định là khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm, nơi trung chuyển hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao phục vụ, phát triển công nghiệp phía đông Hà Nội.
Nhà đất -22:07 | 13/04/2022
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:30 | 07/01/2021
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -07:00 | 05/01/2021
Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:30 | 30/12/2020
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:41 | 11/12/2020
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:30 | 08/12/2020
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -07:15 | 07/12/2020
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -07:32 | 06/12/2020
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -10:00 | 30/11/2020
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -07:00 | 27/11/2020
4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:37 | 26/11/2020
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:30 | 25/11/2020

Qui hoạch huyện Gia Lâm