Nhà đất

Quảng Nam thúc tiến độ các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

06:00 | 19/07/2020

Chia sẻ

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam mới đây đã ban hành công văn gửi chủ đầu tư các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn về việc đôn đốc thực hiện các thủ tục pháp lí, triển khai xây dựng các dự án.

Cụ thể, theo công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, đối với các dự án chưa được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư, đề nghị chủ đầu tư các dự án khẩn trương lập thủ tục gửi Sở Xây dựng đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện tổ chức rà soát sự phù hợp qui hoạch chi tiết (1/500) của các dự án với hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh và ban hành Qui định quản lí qui hoạch phân khu (1/2.000) các giai đoạn 1,2,3 tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê năm 2019.

Trường hợp các dự án có qui hoạch chi tiết chưa phù hợp qui hoạch phân khu điều chỉnh, chưa đảm bảo khả năng khớp nối đồng bộ hạ tầng kĩ thuật (giao thông, cấp thoát nước, xử lí nước thải…), đề nghị chủ đầu tư phối hợp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức điều chỉnh qui hoạch chi tiết, lập thủ tục trình thẩm định điều chỉnh qui hoạch chi tiết theo qui định.

Trường hợp sau khi điều chỉnh qui hoạch chi tiết của dự án có điều chỉnh ranh giới, cơ cấu sử dụng đất, đề nghị chủ đầu tư tổ chức lập thủ tục gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Quảng Nam đôn đốc thủ tục pháp lí các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc  - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trong Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam mới đây đã ban hành văn bản thúc tiến độ dự án do chậm hoàn thiện hạ tầng. (Ảnh: Chu Lai).

Đối với các dự án có qui hoạch chi tiết (1/500) phù hợp với qui hoạch phân khu, đề nghị chủ đầu tư các dự án đã được thẩm định thiết kế rà soát hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định trước đây; báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp các nội dung không phù hợp với qui hoạch phân khu điều chỉnh. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đảm bảo phù hợp qui định của pháp luật xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư các dự án chưa được thẩm định thiết kế tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công các dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định theo qui định.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc các qui định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo qui định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại các văn bản liên quan trước đây.

Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các nội dung trên và báo cáo Giám đốc Sở các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng các dự án để có biện pháp xử lí.

Chu Lai