Thời sự

Quảng Nam: Đấu thầu lập qui hoạch Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa 747 ha

19:00 | 16/07/2020

Chia sẻ

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kí Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Qui hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa, Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Cụ thể theo quyết định này, có ba gói thầu là Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập qui hoạch; khảo sát địa hình, lập đồ án qui hoạch và công bố qui hoạch. 

Tổng cộng giá trị các gói thầu hơn 3,2 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam. Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Quảng Nam đấu thầu lập qui hoạch Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa 747 ha - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: chulaicomplex.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lí Khu kinh tế mở Chu Lai (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ qui định hiện hành. 

Các Sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng phối hợp với ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 13/12/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kí quyết định phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, các khu vực theo qui hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai (được phê duyệt năm 2004) sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, khu phi thuế quan có diện tích 1.012 ha sẽ được điều chỉnh theo hướng bố trí 1 khu gắn với sân bay Chu Lai (225 ha); 1 khu gắn với khu bến cảng Tam Hiệp (40 ha); 1 khu gắn với khu bến cảng Tam Hòa (747 ha).

Chu Lai