Doanh nghiệp

PVN bổ nhiệm ban quản lý dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

21:56 | 08/04/2019

Chia sẻ

PVN bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Hiến, Phó trưởng Ban phụ trách Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.
PVN bổ nhiệm ban quản lý dự án Vũng Áng - Quảng Trạch  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí Bùi Ngọc Dương

Ngày 8/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng Ban chuyên môn Tập đoàn và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.

Cụ thể, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Ngọc Dương, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Vượng, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Điện Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Điện Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Hiến, Phó trưởng Ban phụ trách Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng