|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVEP ước đạt 41.500 tỷ đồng doanh thu, vượt 46% kế hoạch năm 2023

05:45 | 21/12/2023
Chia sẻ
Năm 2023, tổng doanh thu phần của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ước đạt 41.500 tỷ đồng (toàn dự án là 84.550 tỷ đồng), vượt 46% kế hoạch được giao.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết đến hết tháng 11, PVEP đã đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày.

Ngày 30/11, PVEP đã hoàn thành kế hoạch sản lượng dầu và condensate năm 2023, đây là chỉ tiêu về đích cuối cùng, đánh dấu mốc 14 năm liên tiếp PVEP về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác từng năm.

Năm 2023, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 3,7 triệu tấn quy dầu, đây cũng mức gia tăng trữ lượng trong năm cao nhất của PVEP từ năm 2016 đến nay. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh sản lượng tại các mỏ đang khai thác đang suy giảm tự nhiên, trong khi việc tìm kiếm và phát hiện các mỏ mới trong bối cảnh hiện nay gặp rất nhiều thách thức.

Tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 41.500 tỷ đồng (toàn dự án là 84.550 tỷ đồng), vượt 46% kế hoạch PVN giao. PVEP nộp ngân sách nhà nước khoảng 18.100 tỷ đồng.

Chỉ số sinh lời của tài sản (ROA) đạt hơn 10%, chỉ số khả năng sinh lời (ROE) hơn 15%, chỉ số lợi nhuận ròng (ROS) hơn 15%.

Trong năm 2024, PVEP sẽ đẩy mạnh tìm kiếm vị trí, những nơi có thể đặt được giếng khoan thăm dò trong năm 2024 với mục tiêu gia tăng 4 triệu tấn trong năm 2024.

Ngoài ra, PVEP cũng đầu tư, bổ sung mỏ mới và đưa mỏ mới vào khai thác để bảo đảm khai thác tốt hơn cho những năm tiếp theo. Hiện, PVEP đang chuẩn bị phát triển khai thác 7 mỏ để có thể bổ sung sản lượng khai thác trong năm 2024.

Trong dài hạn, PVEP cùng Tập đoàn PVN thực hiện siêu dự án khí điện Lô B, đồng thời hợp tác với các đối tác nước ngoài đầu tư, bổ sung sản lượng khai thác cho năm 2024 và những năm sau.

Hoàng Anh