|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power báo lãi trước thuế 410 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm

14:33 | 25/02/2021
Chia sẻ
Tổng giám đốc PV Power cho biết trong hai tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 410,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã: POW) vừa có buổi làm việc về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tổng giám đốc Lê Như Linh thông tin về tình hình hoạt động của công ty trong hai tháng đầu năm 2021. Cụ thể, tổng sản lượng điện của các nhà máy của PV Power sau hai tháng đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.

Năm 2021, PV Power cho biết sẽ tối ưu hiệu quả khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường buôn bán. Công ty phấn đấu sản lượng cả năm 2021 vượt mức 21,2 tỷ kWh.

Đối với Nhà máy điện Vũng Áng 1, PV Power sẽ đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn. Đồng thời, triển khai công tác tiêu thụ tro xỉ, triển khai đàm phán giá điện chính thức sau khi có quyết toán vốn đầu tư dự án.

Năm 2021, PV Power cũng sẽ tập trung hoàn thành sửa đổi PPA Cà Mau 1&2 về chuyển đổi đơn giá phí công suất. Ngoài ra, công ty sẽ triển khai tích cực hơn các giải pháp thu hồi công nợ.

Thu Thủy