Doanh nghiệp

PV Gas sắp trở thành công ty mẹ của PV Gas North

09:15 | 03/01/2019

Chia sẻ

Sau khi chào bán thành công 8,78 triệu cổ phần, PV Gas North sẽ trở thành công ty con của PV Gas. 

Ngày 27/12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Kinh doanh Khí miền Bắc (PV GAS North – Mã: PVG) đã thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ bán cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS – Mã: GAS).

Cụ thể theo kế hoạch, PV Gas North sẽ chào bán 8,78 triệu cổ phần, dự kiến tăng vốn điều lệ từ 277 tỉ đồng lên 365 tỉ đồng. Số tiền thu được nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG.

pv gas sap tro thanh cong ty me cua pv gas north
Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Gas North (Ảnh: PVG)

Theo Luật Chứng khoán, với số lượng cổ phiếu PV GAS North hiện PV GAS đang nắm giữ là gần 9,95 triệu đơn vị (tỷ lệ 35,88% vốn điều lệ), việc PV GAS mua cổ phần theo phương án phát hành trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sau khi mua xong, PV Gas sẽ tăng tỉ lệ sở hữu lên 51% tại PV Gas North, qua đó chính thức trở thành công ty mẹ.

Trong năm 2018, PV Gas North ước tính cung cấp ra thị trường 217.352 tấn LPG, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 7% so với thực hiện năm 2017. Công ty chiếm 17% thị phần miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cùng với hoạt động kinh doanh CNG, tổng doanh thu của PV Gas North ước đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 15,9 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch năm.

Xem thêm

Đông A