Doanh nghiệp

PNJ bị phạt và truy thu thuế hơn 37 triệu đồng

14:53 | 18/09/2018

Chia sẻ

PNJ bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt 20% trên số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu gần 6 triệu đồng; Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 29,8 triệu đồng; Tiền chậm nộp thuế trên thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu tính đến ngày 17/9 là 1,5 triệu đồng.

Mới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) nhận được quyết định của Cục Thuế TP HCM xử lý vi phạm về thuế. Thời kỳ kiểm tra thuế từ ngày 1/1/2017 - 31/12/2017.

pnj bi phat va truy thu thue hon 37 trieu dong

PNJ bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt 20% trên số thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu gần 6 triệu đồng. Đồng thời công ty bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 29,8 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế trên thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu tính đến ngày 17/9 là 1,5 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền PNJ bị phạt và truy thu là hơn 37 triệu đồng.

Liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán 2017, mới đây PNJ đã hồi tối những số liệu liên quan đến việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho toàn bộ khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng TMCP Đông Á.

Sau điều chỉnh số liệu, tổng tài sản của PNJ trên báo cáo tài chính năm 2017 tăng 79 tỷ đồng lên mức 4.571 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên 3.029 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tăng hơn 10% lên 850 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, việc chưa ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản dự phòng đầu tư tài chính 79 tỷ đồng là do Ngân hàng Đông Á thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu của ngân hàng này bị hạn chế chuyển nhượng.

Ban điều hành đánh giá khả năng thu hồi của khoản dự phòng này trong tương lai là thấp và chưa có kế hoạch để xử lý nên đã kê khai khoản mục này là chi phí tạm thời không được khấu trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Thời điểm báo cáo tài chính giữa niên độ 2018, Ban điều hành của PNJ đánh giá lại khoản dự phòng đã trích lập đến năm 2016, quyết định điều chỉnh hồi tố ghi nhận tài sản thuế hoãn lại vào báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2017.

Xem thêm

Thu Hà