|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp phải phù hợp với qui hoạch

21:41 | 09/12/2020
Chia sẻ
Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là tập hợp các đề xuất về hình thức sử dụng đất phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt.
Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp phải phù hợp với qui hoạch - Ảnh 1.

Chính phủ bổ sung qui định phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126 ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP, trong đó, bổ sung qui định phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Cụ thể, phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa là tập hợp các đề xuất về hình thức sử dụng đất phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt.

Phương án này cũng công bố của các diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp cổ phần hóa đầu tư 100% vốn điều lệ đang quản lí, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Doanh nghiệp cổ phần hóa báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu, có văn bản gửi lấy ý kiến của các địa phương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lí, sử dụng) về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lí, sử dụng) phải có ý kiến trả lời bằng văn bản về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lí, sử dụng) chịu trách nhiệm có ý kiến về diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng khi cổ phần hóa và giá đất cụ thể đối với diện tích đất giao theo qui định để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị này chịu trách nhiệm chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lí trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa dẫn tới phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lí nhà, đất theo qui định của pháp luật; nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp theo phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa,... UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến về các diện tích đất trên địa bàn mà doanh nghiệp tiếp tục sử dụng khi cổ phần hóa. 

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các địa phương về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của doanh nghiệp và phải đảm bảo phương án được phê duyệt trước thời điểm quyết định công bố giá trị doanh nghiệp.

Riêng doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa,...

Các diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa được giao, nhận chuyển nhượng, thuê đất theo qui định của pháp luật phát sinh từ sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm đăng kí kinh doanh lần đầu chuyển sang CTCP, doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, xử lí theo qui định của pháp luật về quản lí, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo qui định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Hà Lê

Khi các chuỗi cửa hàng bắt tay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính: Đâu là lợi thế?
Nở rộ xu hướng các chuỗi cửa hàng bắt tay với ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể.