Doanh nghiệp

Bộ Tài chính sẽ kỉ luật đại diện doanh nghiệp cổ phần hoá chưa chịu niêm yết

11:53 | 26/08/2020

Chia sẻ

Đối với hành vi vi phạm qui định niêm yết/đăng kí giao dịch, Bộ Tài chính đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp và nhắc nhở 23 trường hợp.

Tại văn bản trả lời Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam về việc thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ cổ phần hoá 128 doanh nghiệp, thoái vốn tại 348 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế chỉ ra việc thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn diễn ra còn chậm và không đạt kế hoạch.

Thống kê cho thấy, lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 5/2020 có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong đó chỉ có 36/128 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN, quyết định số 26/2019/QĐ-TTg và thoái vốn tại 99/348 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn theo quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng, đạt 28% kế hoạch.

Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong 7 tháng còn lại năm 2020, 92/128 doanh nghiệp còn lại phải thực hiện cổ phần hóa, 249/348 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo kế hoạch. Tuy nhiên, diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 khiến kế hoạch trên khó khả thi.

Bên cạnh việc thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, Bộ Tài chính nhận định việc yêu cầu các DNNN đã cổ phần hóa phải thực hiện niêm yết/đăng kí giao dịch cũng là một trong các giải pháp đã tạo thêm nguồn cung cho thị trường chứng khoán (TTCK).

Đối với vấn đề này, Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo Thủ tướng, trong đó yêu cầu các bộ ngành chủ quản thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện rà soát, phân loại danh sách các DNNN cổ phần hóa chưa thực hiện niêm yết/đăng kí giao dịch, có hình thức kỉ luật người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại văn bản số 10327 ban hành ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc niêm yết, đăng kí giao dịch trên TTCK của DNNN cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính xử lí nghiêm các doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện niêm yết, đăng giao dịch theo đúng qui định pháp luật.

Việc xử lí vi phạm qui định về niêm yết/đăng giao dịch của DNNN cổ phần hóa, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 DNNN cổ phần hóa để thông báo về hành vi vi phạm qui định niêm yết/đăng giao dịch. Đến nay, Bộ đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp và nhắc nhở 23 trường hợp.

Thu Thảo