Nhà đất

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện nghị định về khung giá đất để các tỉnh công bố bảng giá vào đầu 2020

17:41 | 04/10/2019

Chia sẻ

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 104 năm 2014 quy định về khung giá đất đảm bảo phù hợp với thực tế để UBND cấp tỉnh kịp thời xây dựng và công bố bảng giá đất vào ngày 1/1/2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá mới đây.

Theo đó, một trong những nội dung chính được nêu ra trong bản kết luận đó là Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 104 năm 2014 quy định về khung giá đất đảm bảo phù hợp với thực tế để UBND cấp tỉnh kịp thời xây dựng và công bố bảng giá đất vào ngày 1/1/2020.

bds

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện nghị định về khung giá đất để các tỉnh công bố bảng giá vào đầu 2020. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT sớm báo cáo Chính phủ tổng thể về phương án giá dịch vụ BOT, tác động của việc điều chỉnh nếu có đến tình hình lạm phát, đời sống người dân và xã hội.

Đồng thời, Bộ GTVT phải hoàn thành triển khai việc thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gian lận trong quản lý, hạch toán doanh thu của các dự án BOT.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công tác xây dựng và hạn chế tối đa việc dùng cát vào san lấp. Dần có vật liệu thay thế cát để không ảnh hưởng đến môi trường khi khai thác.

Đối với các sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá (gồm 9 dịch vụ tại địa phương), các địa phương rà soát, đánh giá tình hình ban hành, mức giá các dịch vụ và dự kiến mức điều chỉnh giá, lộ trình điều chỉnh nếu có theo hướng tính đúng tính đủ các chi phí cấu thành giá đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và khách hàng.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành rà soát hoàn thiện ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để làm căn cứ xây dựng phương án giá các sản phẩm dịch vụ trên.

Về cơ chế quản lý giá khi chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao đánh giá tình hình cung ứng dịch vụ, trong đó đánh giá mức độ bù đắp chi phí của việc cung ứng dịch vụ, đề xuất cơ chế cơ chế quản lý giá khi chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

K.Hà