|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Hà Nam thời kì 2021 - 2030

08:20 | 21/03/2020
Chia sẻ
Phạm vi lập qui hoạch là toàn bộ phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5 km2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Hà Nam thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Hà Nam thời kì 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Một góc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Theo đó, phạm vi qui hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5 km2. Phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Nam Định, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình.

Nội dung qui hoạch tỉnh Hà Nam thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn,...

Bên cạnh đó, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh...

Các nội dung đề xuất nghiên cứu là phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn: thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân.

Mục tiêu lập qui hoạch tỉnh Hà Nam là cơ sở để cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai,...

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Hà Nam thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Qui hoạch 2017 và các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và qui định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện lập Qui hoạch.

Hà Lê