|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Phát Đạt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%

14:11 | 11/01/2021
Chia sẻ
Theo kế hoạch, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 39,6 triệu cp để tạm ứng cổ tức đợt 2/2020.

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) sẽ phát hành hơn 39,6 triệu cp để tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2021.

Nguồn vốn phát hành sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC quý III/2020 của công ty. Tính đến ngày 30/9/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Phát Đạt còn hơn 732 tỷ đồng.

Trước đó vào đầu tháng 11/2020, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7% thông qua phát hành gần 26 triệu cp, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Phát Đạt đặt mục tiêu đạt 3.789 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức tối thiểu 92% lợi nhuận sau thuế.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đạt gần 2.498 tỉ đồng doanh thu thuần và 718 tỉ đồng lãi ròng, tương ứng thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguyên Ngọc