Nhà đất

Phát Đạt muốn làm bất động sản khu công nghiệp

17:37 | 14/08/2020

Chia sẻ

Phát Đạt có kế hoạch thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt với vốn điều lệ 680 tỉ đồng do công ty sở hữu 68% vốn.

HĐQT CTCP Phát triển Phát Đạt (Mã: PDR) vừa thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt với vốn điều lệ 680 tỉ đồng, trong đó Phát Đạt sở hữu 68%.

Theo đó, Bà Trần Thị Hường, Phó Chủ tịch HĐQT Phát Đạt làm người đại diện theo ủy quyền quản lí toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt được toàn quyền thay mặt HĐQT quyết định tất cả các nội dung liên quan đến việc đầu tư và phát triển Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ.

Trong đó bao gồm các công việc như: Tìm kiếm địa điểm, quĩ đất và lựa chọn đối tác, quyết định giá nhận chuyển nhượng và giá thuê đất cũng như tiến hành kí kết các hợp đồng có liên quan.

Sau khi được thành lập và tùy thuộc vào qui mô phát triển của công ty, ông Nguyễn Văn Đạt được quyền quyết định tăng hoặc giảm phần vốn góp của Phát Đạt tại công ty mới.

Nguyên Ngọc