Tài chính

PG Bank muốn dừng sáp nhập vào HDBank

15:16 | 03/03/2021

Chia sẻ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT PG Bank sẽ trình cổ đông xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập vào HDBank.
anh1.png

HĐQT PG Bank sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng sáp nhập vào HDBank. (Ảnh: Đức Bùi)

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – Mã: PGB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về chương trình họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và tài liệu phục vụ cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 30/3/2021 theo hình thức trực tuyến.

Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được thông qua trong cuộc họp sắp tới là lộ trình sáp nhập vào HDBank.

Cụ thể, báo cáo của Ban Quản trị PG Bank cho biết, tháng 4/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sáp nhập PG Bank vào Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh (HD Bank). Mặc dù, hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10/2018. 

Tuy nhiên, cho đến nay giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PG Bank. Do vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Tổng Giám đốc PG Bank cho biết mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020 với giả định tổng thu nhập tương đương năm trước, ở mức 1.148 tỷ đồng; trong khi chi phí hoạt đồng và dự phòng rủi ro giảm 90%.

Năm 2021, tổng huy động vốn (thị trường 1 + thị trường 2) đạt 32.518 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2020, trong đó huy động thị trường 1 dự kiến tăng 6% đạt 30.411 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2021 đạt 27.640 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm 2020. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì dư nợ tín dụng đạt 27.727 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng dự kiến tuyển dụng khoảng 36 nhân sự trong năm nay và tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên.

Năm 2020, PG Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng vọt với 212 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước. Vào cuối tháng 12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt mức 36.153 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2019. Tiền gửi khách hàng tăng 13,2% lên 28.738 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% đạt 25.675 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 12/2020, PG Bank đã hoàn tất đưa hơn 300 cổ phiếu lên giao dịch tại thị trường UPCoM với mã chứng khoán PGB, giá tham chiếu 15.500 đồng/cp.

Quang Hưng