|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

OGC, PTL, VOS tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo

18:39 | 06/09/2016
Chia sẻ
Các cổ phiếu này sẽ không được giao dịch ký quỹ khi tiếp tục bị HOSE duy trì diện cảnh báo do lỗ lũy kế.

Cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương tiếp tục bị giữ nguyên diện cảnh báo do OGC tiếp tục lỗ 472,35 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, đưa LNST chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2016 là âm 2.229 tỷ đồng. Bên cạnh đó, OGC vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán.

Được biết, OGC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/7/2015 do LNST cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2014 bị âm.

Cổ phiếu PTL của CTCP Đầu tư Hạ tầng & Đô thị Dầu khí bị giữ nguyên diện cảnh báo do PTL lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ thêm 26 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016, đưa lỗ lũy kế đến 30/6 lên 169,8 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 15/4/2015, cổ phiếu PTL chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo do lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2014 là 144,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu VOS của CTCP Vận tải biển Việt Nam bị giữ nguyên diện kiểm soát do nửa đầu năm 2016, Công ty tiếp tục lỗ 128,4 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế tính đến 30/6 lên 571,8 tỷ đồng.

Vào ngày 31/3/2016, HOSE đã đưa cổ phiếu VOS vào diện kiểm soát do lỗ lũy kế năm 2014 là 144 tỷ đồng và lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 297,9 tỷ đồng.

Theo đó, các cổ phiếu OGC, PTL và VOS tiếp tục không được giao dịch ký quỹ. Hướng xử lý tiếp theo đối với các cổ phiếu sẽ được HOSE căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016.

Tiến Vũ