|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Novaland muốn huy động hơn 11.700 tỷ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

17:27 | 23/04/2024
Chia sẻ
Với hơn 11.700 tỷ đồng dự kiến huy động được, Novaland sẽ dùng để góp vốn cho các công ty dự án, tái cơ cấu nợ, thanh toán chi phí lương, chi phí vận hành...

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương hơn 1,17 triệu cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 11.700 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến từ quý II đến quý IV/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Biến động giá cổ phiếu NVL. (Nguồn: Wichart.vn).

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để: Tái cơ cấu nợ và thanh toán một phần các khoản phải trả (855 tỷ đồng), thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong công ty (hơn 140 tỷ đồng), thanh toán chi phí vận hành chung của công ty (139 tỷ đồng), góp vốn vào các công ty con để phát triển dự án, thanh toán một phần các khoản phải trả, chi phí vận hành (hơn 10.566 tỷ đồng).

Trong đó, góp vào Công ty TNHH Delta - Valley (4.070 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (2.961 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.628 tỷ đồng), CTCP Địa ốc Ngân Hiệp (1.365 tỷ đồng), Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (542 tỷ đồng).

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị Quyết số 25, HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc chào bán cổ phiếu.

Trong trường hợp công ty không chào bán được số cổ phiếu như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc các nguồn huy động khác như vốn hoạt động kinh doanh của công ty hoặc vay tín dụng...

 

Novaland đặt mục tiêu trong năm 2024 đạt doanh thu kỷ lục 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng. Kế hoạch tham vọng này phụ thuộc rất lớn vào các chuyển động pháp lý liên quan đến các dự án mà tập đoàn bất động sản này đang triển khai.

Ngoài ra, công ty đang cân nhắc và đàm phán với một số đối tác chiến lược tiềm năng về phương án chuyển nhượng một số dự án nhằm cơ cấu lại các khoản nợ cũng như cải thiện danh mục đầu tư.

 

Nguyên Ngọc