Thời sự

Những chính sách mới đáng chú ý về giao thông, vận tải có hiệu lực từ tháng 8

14:19 | 01/08/2020

Chia sẻ

Cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ còn được dừng xe trong 4 trường hợp, xe chưa cấp biển vẫn được tham gia giao thông, toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển vàng, thực hiện việc thu phí điện tử không dừng... là những chính sách về giao thông đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ tháng 8.

CSGT được dừng xe trong 4 trường hợp 

Theo Thông tư 65/2020/TT-BCA Qui định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và qui trình tuần tra, kiểm soát, xử lí vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có hiệu lực kể từ 5/8.

CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử , lực lượng tham gia phối hợp;

- Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Xe chưa cấp biển có thể tham gia giao thông 

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA Qui trình cấp, thu hồi đăng , biển số phương tiện giao thông có hiệu lực thi hành từ 1/8.

Xe chưa được đăng , cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần đăng tạm thời. Như vậy, chỉ cần đăng kí tạm thời, các xe chưa có biển sẽ được phép tham gia giao thông.

Tuy nhiên, xe đăng tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng xe tạm thời.

Thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng kí xe, biển số xe 

Cũng theo Thông tư 58/2020/TT-BCA Qui trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông, so với qui định cũ, Thông tư 58 đã bổ sung 4 trường hợp bị thu hồi đăng kí xe, biển số xe, bao gồm các trường hợp: Xe đã đăng kí nhưng không đúng hệ biển; Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; Xe đã đăng kí nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng qui định.

Trước 31/12/2021, xe kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển vàng

Tiếp tục theo Thông tư 58/2020/TT-BCA Qui trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông có hiệu lực thi hành từ 1/8. Thông tư qui định biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Xe kinh doanh vận tải đăng mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1/8. Các phương tiện vẫn đang hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Thực hiện việc thu phí điện tử không dừng

Theo Quyết định 19/2020/QĐ-TTG Về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 1/8. 

Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.

Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo qui định của Quyết định này.

Đối với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản , tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Như Ngọc