|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN dự kiến tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với TCTD trong 3 tháng nếu không gửi báo cáo đúng thời hạn

09:13 | 21/08/2021
Chia sẻ
Theo dự thảo đang được NHNN lấy ý kiến, NHNN sẽ tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với TCTD trong 3 tháng nếu gửi báo cáo không đúng thời hạn hoặc nội dung theo quy định từ ba lần trở lên trong một quý hoặc bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối.

Cụ thể, NHNN chỉ thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với một đầu mối giao dịch đại diện cho mỗi TCTD được phép. Dự thảo cũng bổ sung thêm giao dịch quyền chọn vào các loại hình giao dịch của NHNN với TCTD được phép hoạt động ngoại hối.

Đồng tiền giao dịch mà NHNN giao dịch mua, bán với TCTD nói trên bao gồm VND và USD. Trường hợp thực hiện giao dịch VND và loại ngoại tệ khác, NHNN sẽ thông báo cho TCTD được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Tỷ giá mua, bán của từng loại hình giao dịch, giá mua quyền chọn mua, bán ngoại tệ do NHNN quyết định và thông báo cho TCTD được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Về thanh toán cho giao dịch ngoại tệ, việc thanh toán phải được thực hiện theo hướng dẫn thanh toán chuẩn do TCTD đăng ký với NHNN. Trường hợp thanh toán chậm so với thỏa thuận giao dịch, bên thanh toán chậm phải chịu phạt. 

Nếu bằng đồng ngoại tệ, mức phạt tối đa bằng 150% lãi suất do ngân hàng đại lý thanh toán của bên bị thanh toán chậm áp dụng trên tài khoản thanh toán chuẩn nhận ngoại tệ tại thời điểm phát sinh tính trên số tiền và số ngày chậm trả. 

Nếu bằng VND, mức phạt tối đa bằng 150% lãi suất cho vay tái cấp vốn của NHNN tại thời điểm phát sinh thanh toán chậm tính trên số tiền và số ngày chậm trả.

NHNN sẽ tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với TCTD được phép trong 3 tháng nếu gửi báo cáo không đúng thời hạn, không đúng nội dung theo quy định từ ba lần trở lên trong một quý hoặc bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp các TCTD bị thu hồi giấy phép theo quy định hoặc có những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động ngoại hối, NHNN sẽ hủy quan hệ giao dịch ngoại tệ với TCTD được phép. 

Đồng thời, không thiết lập lại quan hệ giao dịch ngoại tệ với TCTD trong thời hạn một năm kể từ ngày bị hủy quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Phương Nga