|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiều khó khăn bủa vây, Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 dự báo lợi nhuận rơi về mức thấp nhất 10 năm

11:22 | 10/05/2024
Chia sẻ
Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 dự báo lợi nhuận năm nay giảm 86% so với năm 2023 và rơi về mức thấp nhất kể từ 2013.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, dự kiến họp ngày 29/5 ở tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo NT2 đã nêu ra loạt khó khăn năm nay. Thứ nhất về nghĩa vụ bao tiêu khí năm 2023 và 2024.

Việc thay đổi cơ cấu nguồn điện và biểu đồ phụ tải đo nguồn điện mặt trời tăng trưởng đột biến: các giờ ban ngày điện mặt trời chiếm rất cao (đỉnh điểm chiếm 40%, xấp xỉ 7.000 MW/17.000 MV phụ tải miền Nam), trong khi các nguồn năng lượng tái tạo nằm ngoài truyền tải điện nên làm giảm nhu cầu huy động các nhà máy.

Cụ thể nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phải thường xuyên lên xuống máy trong ngày ảnh hưởng đến độ tin cậy mặc dù chào giá 1 đồng), làm giảm giá thị trường các giờ ban ngày (đỉnh giá thị trường không phải là 9h -16h nữa mà chuyển sang 17-19h).

Thứ ba, các nguồn khí nội địa ngày càng suy giảm. Năm 2023 là 4,3 tỷ Sm3/năm, 2024 là 3 tỷ Sm3/năm, tổng nhu cầu tiêu thụ khí của các nhà máy điện khu vực Đông Nam Bộ là khoảng 5 tỷ Sm3/năm.

Nhà máy điện NT2 ở cuối nguồn cấp khí phải chịu phần cước phân phối Phú Mỹ - Nhơn Trạch làm cho giá khí bình quân của nhà máy tăng cao, kéo theo giá biến đổi tăng ảnh hưởng đến tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện và khả năng huy động của nhà máy.

Ngoài ra, công tác thanh toán tiền điện của EVN hàng tháng thường xuyên chậm so với quy định hợp đồng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Năm nay, NT2 lên kế hoạch tổng doanh thu 6.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ; giảm lần lượt 0,7% và 86% so với thực hiện năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2013 (8,2 tỷ).

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm và kế hoạch 2024.

Doanh nghiệp cho biết kế hoạch trên được đưa ra trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và nhận định tình hình kinh tế năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: Tình hình huy động sản lượng điện năm 2024 của nhiệt điện NT2 rất thấp (1,32 tỷ kWh); Giá khí đầu vào tăng cao; Cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo lớn dẫn đến phương thức huy động của AO bất lợi cho các nhà máy điện truyền thống.

Bên cạnh đó, NT2 cũng phải chịu cước phân phối Phú Mỹ - Nhơn Trạch làm giá khí trung bình bình quân cao dẫn đến giá biến đổi tăng, trực tiếp ảnh hưởng tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện; không tiêu thụ được lượng bao tiêu theo nghĩa vụ hợp đồng GSA và rủi ro EVN chậm thanh toán.

Tính riêng quý đầu năm, NT2 đã lỗ kỷ lục 158 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 234 tỷ do quý I sản lượng điện chỉ đạt 151,5 triệu kWh trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt hơn 1 tỷ kWh.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, NT2 đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp), tương đương kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Số tiền dự chi là 432 tỷ. 

HK