|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho nhiều ngân hàng

09:57 | 30/11/2023
Chia sẻ
Các ngân hàng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% room tín dụng đã được cấp thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022. Đồng thời những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của và hạ lãi suất cho vay cũng sẽ được ưu tiên.

 Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: NHNN) 

Mới đây Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn gửi tới 28 ngân hàng thương mại về vấn đề tăng trưởng tín dụng cuối năm ở mức thấp do quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, sức hấp thụ vốn và cầu tín dụng của nền kinh tế yếu.

Theo đó, NHNN cho biết đến hết ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp xa so với chỉ tiêu định hướng đầu năm (khoảng 14%-15%), cũng như thấp xa so với mức tăng trưởng tín dụng mà NHNN đã phân bổ cho toàn hệ thống (14,5%).

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) không đồng đều, một số TCTD tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung toàn hệ thống, trong khi một số TCTD tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm.

Do đó, để kịp thời linh hoạt điều hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhằm đáp ứng vốn cho tăng trưởng kinh tế, NHNN cho biết sẽ thực hiện điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống đã phân bổ cho các TCTD.

Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể.

Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022. Đồng thời ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua.

"Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung", NHNN cho hay. 

Theo NHNN, ngân hàng có dư nợ tín dụng năm 2023 đạt từ 80% mức dư nợ tín dụng NHNN đã thông báo được chủ động điều chỉnh tăng thêm mức dư nợ tín dụng so với mức NHNN đã thông báo trước đó theo công thức sau:

Mức dư nợ tín dụng tăng thêm so với mức NHNN đã thông báo = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2022 x Tổng tỷ lệ % tại điểm (1.1 + 1.2 + 1.3) dưới đây.

1.1. Mức tăng trưởng tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2022 = Điểm xếp hạng năm 2022 x 1%.

1.2. Ngân hàng được tăng thêm 0,5% nếu đáp ứng 1 hoặc đồng thời 2 nội dung sau: (i) Có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tháng 10/2023 từ 20% trở lên và có tổng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 35.000 tỷ đồng; (ii) Có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tháng 10/2023 từ 25% trở lên hoặc có tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên 100.000 tỷ đồng. 

1.3. Ngân hàng được tăng thêm 0,5% nếu có mức lãi suất cho vay bình quân thấp hơn mức lãi suất bình quân chung của toàn hệ thống tại thời điểm cuối kỳ báo cáo tháng 10/2023.

Theo đó, các ngân hàng đáp ứng nội dung về lãi suất cho vay này được tăng thêm 0,5% gồm: VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB, MB, MSB, Techcombank, PG Bank.

NHNN yêu cầu các TCTD cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, cũng như cân đối đủ nguồn vốn để cấp tín dụng, tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và tích cực giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Từ nay đến hết năm, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp, chủ động bổ sung hạn mức, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

H.T