Doanh nghiệp

Netland chỉ lãi hơn 4 tỉ đồng trong nửa đầu năm, dòng tiền tiếp tục âm

06:26 | 30/07/2020

Chia sẻ

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu Netland đạt hơn 95 tỉ đồng, giảm 42% và lợi nhuận sau thuế thu về 4,7 tỉ đồng, giảm mạnh 87% so với cùng kì năm 2019. Đáng chú ý, tài sản thanh khoản cao như tiền, tiền gửi giảm mạnh và dòng tiền tiếp tục ghi nhận âm.

CTCP Bất động sản Netland (Netland, Mã: NRC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần đạt gần 83 tỉ đồng (chủ yếu là doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác), giảm 38% so với cùng kì. 

Giá vốn bán hàng giảm mạnh hơn doanh thu giúp lãi gộp của Netland tăng mạnh 89% so với cùng kì, đạt 73 tỉ đồng.

Trong kì, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng không đáng kể. Lợi nhuận gộp của Netland tăng 75% lên gần 44 tỉ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) quí II/2020 doanh nghiệp ghi nhận 35 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kì. Trong khi đó, quí I/2020, Netland báo lỗ 30 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NRC mang về doanh thu hơn 95 tỉ đồng, giảm 42% và LNST đạt 4,7 tỉ đồng, giảm mạnh 87% so với cùng kì năm 2019.

Năm 2020, NRC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 900 tỉ đồng và LNST đạt 200 tỉ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Netland mới thực hiện được 10% mục tiêu doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần trong kì của Netland tiếp tục ghi nhận âm hơn 37 tỉ đồng (cùng kì dương 73 tỉ đồng). Riêng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 31 tỉ đồng, trong khi cùng kì dương 75 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Netland trên 731 tỉ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm về 612 tỉ đồng và tài sản dài hạn tăng nhẹ lên 119 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ hơn 42 tỉ đồng hồi đầu năm về còn hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt chỉ còn lại 1,7 tỉ đồng. Đồng thời, công ty cũng không còn ghi nhận 96 tỉ đồng tiền gửi có kì hạn.

Các khoản phải thu ghi nhận hơn 529 tỉ đồng, chiếm tới 56% tổng tài sản. Trong đó, phần lớn là các khoản thu từ các công ty liên quan bao gồm: Danh Khôi Holdings, CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước, CTCP Đầu tư VHR.

Netland báo lợi nhuận nửa đầu năm chỉ hơn 4 tỉ đồng, dòng tiền kinh doanh âm - Ảnh 1.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2020 NRC)

Hàng tồn kho của Netland chiếm 13% tổng tài sản, tương đương hơn 93 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall).

Nợ phải trả của NRC tại ngày 30/6/2020 ở mức 306 tỉ đồng, giảm gần 30% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm hơn 32 tỉ đồng.

Hà Lê