|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Long sắp phát hành 1,7 triệu cổ phiếu thưởng cho nhân viên

13:21 | 07/09/2019
Chia sẻ
Nguồn vốn phát hành được lấy từ quĩ khen thưởng, phúc lợi căn cứ theo báo cáo kiểm toán năm 2018. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). 

Theo đó, Nam Long dự kiến phát hành thêm 1,7 triệu cổ phiếu NLG (tỉ lệ 0,75% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành) để thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cao cấp. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quĩ khen thưởng, phúc lợi căn cứ theo báo cáo kiểm toán năm 2018 với số tiền là 17 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra ngay trong tháng 9.

Ngày 4/9 vừa qua, Nam Long cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 18,87 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8,23 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

6 tháng đầu năm 2019, Nam Long đạt tổng doanh thu 935 tỉ đồng, giảm 33,7%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 266 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kì năm trước.

Trong năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.485 tỉ đồng và 956 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Như vậy, sau 6 tháng, Nam Long đã thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Tính đến 30/6, quĩ khen thưởng, phúc lợi của Nam Long đang có giá trị 76,45 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 1.443 tỉ đồng.

Sơn Tùng