Doanh nghiệp

Nam Long muốn phát hành 19 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

15:03 | 13/08/2019

Chia sẻ

Trong quí III này, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận, Nam Long sẽ tiến hành phát hành 19 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 8,23%.

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Theo đó, Nam Long dự kiến phát hành 18,87 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8,23 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2019, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Được biết, năm 2018, Nam Long đã chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (ESG), tổng số lượng phát hành thêm là 50,5 triệu cp, đưa tổng lượng cổ phiếu phát hành lên 239,1 triệu cp.

Mới đây, từ ngày 27/5 đến 26/6, Nam Long Group đã mua 10 triệu cổ phiếu quĩ, với giá bình quân 29.628 đồng/cp qua đó, nâng tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 19,5 triệu cp.

6 tháng đầu năm 2019, Nam Long đạt tổng doanh thu 935 tỉ đồng, giảm 33,7%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 266 tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kì năm trước.

Công ty cho biết nguyên nhân kết quả kinh doanh giảm do các dự án mới như Novia, Waterpoint, Pagaron Đại Phước Đại Phước,… đang trong quá trình xây dựng. Trong khi đó, các dự án cũ như Valora Island hay Kikyo Flora đã dần hoàn tất tiến độ giao nhà.

Trong năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.485 tỉ đồng và 956 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Như vậy, sau 6 tháng, Nam Long đã thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Lượng tồn kho trong 6 tháng đầu năm đã tăng từ 3.261 tỉ đồng lên 4.526 tỉ đồng vào ngày 30/6, đây chủ yếu là các bất động sản dở dang.

3 dự án lớn nhất trong danh mục tồn kho gồm: Dự án Paragon Đại Phước trên đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai chiếm 1.610 tỉ đồng;  dự án Waterpoint tại Long An có giá trị 783 tỉ đồng và Akari City tại quận Bình Tân có giá trị 852 tỉđồng.

TH