Doanh nghiệp

Nam Kim tính chuyện phát hành hàng triệu cổ phiếu để trả cổ tức, thưởng ESOP

15:20 | 05/04/2021

Chia sẻ

Đại hội cổ đông thường niên sắp tới của Thép Nam Kim sẽ bàn bạc về đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu ESOP cho quản lý cấp cao.
Nam Kim tính chuyện phát hành hàng triệu cổ phiếu để trả cổ tức, thưởng ESOP - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất tôn của Nam Kim. (Ảnh: tonnamkim.com).

Năm 2020, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đặt mục tiêu bán 700.000 tấn sản phẩm, doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. Thực tế, công ty bán ra 703.843 tấn thành phẩm, và đạt lãi sau thuế 295 tỷ đồng – đều vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu ghi nhận 11.614 tỷ đồng, thấp hơn 3,2% so với mục tiêu.

Năm 2020, Nam Kim đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 300 đồng. Hội đồng quản trị công ty đề xuất trả tiếp cổ tức đợt cuối năm 2020 với giá trị bằng 7% lợi nhuận sau thuế và thanh toán bằng cổ phiếu.

Nam Kim tính chuyện phát hành hàng triệu cổ phiếu để trả cổ tức, thưởng ESOP - Ảnh 2.

Trích tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021 của Nam Kim.

Với mức lãi sau thuế năm ngoái đạt 295 tỷ đồng, ước tính Nam Kim sẽ cần phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngoài ra, ban lãnh đạo Nam Kim đề nghị đại hội cổ đông thông qua phương án thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, nguồn vốn lấy từ thặng dư cổ phần. Nam Kim hiện có 182 triệu cổ phiếu đang lưu hành và do vậy sẽ cần phát hành mới 23,66 triệu đơn vị NKG.

Năm 2021, Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 600 tỷ; tăng trưởng lần lượt 38% và 103% so với thực hiện năm trước. Sản lượng dự kiến đạt 900.000 tấn, tăng 28%. Cổ tức tối đa 10%, có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

HĐQT cũng đề nghị đại hội phê chuẩn phương án chào bán tối đa 1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đối tượng được mua là các cán bộ quản lý, không bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành trong năm 2021, cổ phiếu ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đại hội cổ đông sẽ được tổ chức vào sáng 24/4/2021 tại số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Đức Quyền