|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nam A Bank dự chia cổ tức 25%, sắp đầu tư ra khu vực Đông Nam Á

08:15 | 14/03/2024
Chia sẻ
Nam A Bank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và ESOP, đồng thời mở chi nhánh hoặc thành lập ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 29/3 tại Dalat Palace Heritage, số 2 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Cuộc họp sẽ thảo luận những vấn đề như báo cáo kết quả hoạt động, bàn phương án phân phối lợi nhuận, thông qua công ty kiểm toán, kế hoạch tăng vốn, phát hành trái phiếu chuyển đổi, tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) …

Tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng

Theo dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, Nam A Bank có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP). 

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng dự định phát hành thêm 264,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Sau phát hành, lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 502,8 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2024, sau khi ngân hàng nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ khi hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2024, sau khi được chấp thuận từ NHNN và UBCKNN. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nếu hoàn thành cả hai kế hoạch trên, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 10.580 tỷ đồng lên 13.726 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 11,96%, tăng 0,8 điểm % so với cuối năm 2023.

Các chỉ tiêu sau khi Nam A Bank tăng vốn điều lệ theo kế hoạch. (Ảnh: Nam A Bank).

Nguồn vốn điều lệ được tăng thêm sẽ sử dụng vào mục đích: mua sắm tài sản cổ định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, Nam A Bank dự kiến sẽ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại ĐHĐCĐ năm 2024. Cụ thể, ngân hàng muốn phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu hoặc 100 triệu USD trong năm 2024 hoặc 2025. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm. 

Theo kế hoạch được đề xuất, quá trình phát hành sẽ chia thành hai đợt, với giá trị phát hành dự kiến 1.000 tỷ đồng/đợt. Thời điểm phát hành đợt 1 là từ quý III đến quý IV/2024, còn đợt 2 là từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Mục tiêu lợi nhuận đạt 4.000 tỷ đồng

Trong năm 2024, Nam A Bank đặt ra mục tiêu khiêm tốn hơn so với kết quả thực hiện của năm 2023. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2023. 

Tổng tài sản dự kiến ở mức 232.000 tỷ đồng, tăng 11%, dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng không vượt quá 3%, trong khi các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

Trong năm 2024, Nam A Bank cũng có kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài. Khu vực triển khai là Đông Nam Á, với lĩnh vực hoạt động bao gồm: kinh doanh dịch vụ tài chính - ngân hàng, xúc tiến thương mại đầu tư và các hoạt động khác.

Cùng với đó, ngân hàng cũng có tờ trình về việc tiếp tục tham gia hoạt động hoạt  động tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém. Nam A Bank trước đó đã tham gia tái cơ cấu 3 Quỹ Tín dụng nhân dân bị kiểm soát đặc biệt trên địa bàn Đồng Nai.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nam A Bank sẽ có kế hoạch bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026). 

Minh Quang