Tài chính

Một quĩ ngoại thoái sạch vốn khỏi ACB

13:19 | 24/07/2019

Chia sẻ

Quỹ Đầu tư VFM do ông Dominic làm Chủ tịch đã bán toàn bộ số cổ phiếu ACB sở hữu trong thời gian từ ngày 1/7 - 18/7.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Quản lí Quĩ Đầu tư Việt Nam (VFM) đã bán toàn bộ 692.967 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB).

Giao dịch được thực hiện từ ngày 1/7 - 18/7. Hiện VFM không còn nắm giữ cổ phiếu nào của ACB.

Quĩ VFM là tổ chức có liên quan tới ông Dominic Timothy Charles Scriven là Thành viên Hội đồng quản trị của ACB và đồng thời là Chủ tịch của VFM, Chủ tịch Dragon Capital.

Ông Dominic hiện không nắm giữ cổ phiéu nào của ACB.

Mức giá giao dịch trung bình trong khoảng thời gian VFM thoái vốn của cổ phiếu ACB là 29.692 đồng/cp. Ước tính với mức giá này, số tiền mà VFM thu về có thể thu về khoảng 20 tỉ đồng.

Đóng cửa phiên ngày 23/7, thị giá cổ phiếu ACB dừng ở mức 30.800 đồng/cp.

Screen Shot 2019-07-24 at 13

Diễn biến thị giá cổ phiếu ACB trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: VnDirect).Trúc Minh