|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ACB chính thức được phép tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.700 tỉ đồng

16:40 | 08/07/2019
Chia sẻ
Với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%, ACB sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 12.885 tỉ đồng lên khoảng 16.627 tỉ đồng.
thebank_thumbbieuphiacb_1529333000

Nguồn: ACB.

Ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). 

Theo đó, NHNN chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ từ hơn 12.885 tỉ đồng lên khoảng 16.627 tỉ đồng, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của ACB thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/5.

NHNN yêu cầu ACB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo qui định của pháp luật, tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông và giám sát việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông nước ngoài, để đảm bảo ACB và các cổ đông nước ngoài tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo qui định.

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kí.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30% (tương đương trích số tiền 3.741 tỉ đồng) và việc phát hành thêm hơn 374 triệu cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn.

Theo kế hoạch đề ra, 2.035 tỉ đồng trong lượng vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn. Số còn lại hơn 1.700 tỉ đồng sẽ được dùng để mua sắm thêm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ phục vụ hoạt động của các chi nhánh…


Trúc Minh

20 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức và chào bán cổ phiếu, cao nhất 45% bằng tiền mặt
Trong tuần từ 16/8 đến 22/8, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 20 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu, hoặc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.