Chứng khoán

Một công ty chứng khoán muốn tăng vốn gấp đôi lên nghìn tỷ, dùng toàn bộ tiền thu về để cho vay margin

08:10 | 11/06/2021

Chia sẻ

Theo Chứng khoán Thành Công, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được công ty dùng cho mục đích bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
Chứng khoán Thành Công chào bán cổ phiếu tăng vốn 100% lên gần 1.010 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chứng khoán Thành Công chào bán cổ phiếu tăng vốn 100% lên gần 1.010 tỷ đồng. (Ảnh: FB Chứng khoán Thành Công).

CTCP Chứng khoán Thành Công (Mã: TCI) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020 với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới. 

Với 49,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phát hành 1,98 triệu cổ phiếu mới tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là 19,8 tỷ đồng, không hạn chế chuyển nhượng.

Đồng thời, Chứng khoán Thành Công dự kiến chào bán 49,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới.

Giá chào bán tối thiểu dự kiến là 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền huy động là 495 tỷ đồng, HĐQT sẽ quyết định giá chào bán cụ thể.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được công ty dùng cho mục đích bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Cổ phiếu TCI đang có thị giá 12.900 đồng/cp.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu đạt tổng cộng 51,48 triệu cổ phiếu tương đương tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là 514,8 tỷ đồng. ĐHĐCĐ Chứng khoán Thành Công cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 495 tỷ đồng lên gần 1.010 tỷ đồng.

Năm 2021, Chứng khoán Thành Công đưa ra kế hoạch doanh thu 186,2 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 101,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29% và 155% so với năm 2020.

Tường Vy