|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một công ty bất động sản vừa bị xử phạt 400 triệu đồng do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng kí với UBCKNN

17:02 | 19/11/2019
Chia sẻ
Mức phạt trên được áp dụng theo theo qui định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ.

Ngày 19/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes (Địa chỉ: Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, ngày 20/11/2017, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành (12 triệu cổ phần) trong CTCP Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật nhưng không nộp hồ sơ đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng cho UBCKNN.

Với hành vi trên, FLCHomes bị xử phạt 400 triệu đồng.

CTCP Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật đã đăng kí công ty đại chúng với UBCKNN từ 15/6/2007, đổi tên thành CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ 30/10/2017.

Cùng ngày 19/11, UBCKNN cũng ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Thông tin từ UBCK, trong thời gian từ tháng 9-10/2017, CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật đã chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 18,11065 tỉ đồng lên 1.200 tỉ đồng nhưng không đăng kỉ với UBCKNN theo quy định.

Với lỗi vi phạm trên, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (đã nhận sáp nhập từ CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ ngày 20/11/2017) phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kì hạn của ngân hàng nơi mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Sơn Tùng