Tài chính

Moody's nâng đánh giá triển vọng của SeABank từ ổn định lên tích cực

07:34 | 01/06/2021

Chia sẻ

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's nâng triển vọng phát triển của SeABank từ ổn định lên tích cực; đồng thời, giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng ở mức B1 năm thứ ba liên tiếp.
Moody's nâng đánh giá triển vọng phát triển của SeABank - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. (Ảnh: SeABank).

Ngày 28/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã công bố báo cáo cập nhật kết quả xếp hạng trong đó đánh giá triển vọng phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) từ mức ổn định lên tích cực.

Đồng thời, Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của SeABank ở mức B1 năm thứ ba liên tiếp.

Theo đánh giá của Moody's, triển vọng tích cực về xếp hạng của SeABank phản ánh quan điểm của Moody's rằng những cải thiện về chất lượng tài sản trong những năm gần đây, có thể dẫn đến chi phí tín dụng thấp hơn và lợi nhuận cao hơn, có thể nâng cao đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của SeABank trong 12 - 18 tháng tới.

Moody's cũng kỳ vọng khả năng sinh lời tại SeABank sẽ cải thiện trong 12 - 18 tháng tới do lợi suất từ các khoản cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ cao hơn. Vốn sẽ vẫn ổn định vì việc tạo vốn nội bộ sẽ hỗ trợ tăng trưởng tài sản.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của SeABank được cải thiện ổn định trong những năm gần đây. Tỷ lệ cho vay có vấn đề, bao gồm các khoản nợ xấu và trái phiếu do VAMC phát hành, đã từ 6,3% vào cuối năm 2018 xuống 2,3% vào cuối năm 2019 và 1,9% vào cuối năm 2020.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của SeABank đã tăng từ mức 37% vào cuối năm 2018 lên 55% vào cuối năm 2020. Moody's kỳ vọng chất lượng tài sản của SeABank phần lớn vẫn ổn định trong bối cảnh nền kinh tế hỗ trợ môi trường ở Việt Nam.

Kết thúc quý I/2021, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 698,3 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 48% và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 40,8%, giảm hơn 12 điểm % so với quý I/2020.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản đạt 184.302 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,3%, đạt 111.050 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 115.198 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Theo kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ đồng; Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

SeABank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng. "Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng tăng năng lực tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động...", SeABank cho hay.

Lê Huy