Hàng hóa

Miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại cho hơn 3.300 tấn thép

14:35 | 21/06/2019

Chia sẻ

Bộ Công thương công bố quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây, thép cuộn của một số doanh nghiệp đủ điều kiện miễn trừ.
thumbs_b_c_c0db4a43c02146ccc229ccc30e17641c

Ảnh: Anadolu Agency.

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) vừa cho biết Cục Phòng vệ thương mại đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được của một số doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 29/5, Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành và Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc ngay sau đó 2 ngày (31/5).

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ theo quy định, ngày 19/6, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1727/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Vĩnh Thành đối với sản phẩm thép không hợp kim cán nóng dạng que cuộn cuốn không đều thuộc mã HS: 7213.91.90, 9839.10.00 với khối lượng 477 tấn.

Và Quyết định 1728/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Lâm Viễn đối với sản phẩm thép dây hợp kim và không hợp kim thuộc mã HS: 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99 với khối lượng 2.884 tấn trong năm 2019.

Thời điểm có hiệu lực từ ngày 28/5/2019 - 31/12/2019.

Theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kì 6 tháng trong thời hạn miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ đến Cục phòng vệ thương mại.

Trước đó, ngày 13/5, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây, thép cuộn (AC01.SG04).


Như Huỳnh