Vĩ mô

Mạng lưới khu kinh tế ven biển Việt Nam sẽ có thêm Khu kinh tế Quảng Yên qui mô hơn 13.000 ha

07:46 | 26/05/2020

Chia sẻ

Thủ tướng vừa phê duyệt bổ sung qui hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) với qui mô 13.303 ha vào Qui hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt bổ sung qui hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vào Qui hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đến năm 2020 với qui mô 13.303 ha.

Mạng lưới khu kinh tế ven biển Việt Nam sẽ có thêm Khu kinh tế Quảng Yên qui mô hơn 13.000 ha - Ảnh 1.

Thủ tướng vừa phê duyệt bổ sung qui hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) với qui mô 13.303 ha vào Qui hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam đến năm 2020. Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng giao tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; qui mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển khu kinh tế, bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phù hợp với các qui hoạch có liên quan và qui định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện qui hoạch khu kinh tế. Việc thành lập khu kinh tế Quảng Yên phải được thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát triển khu kinh tế mà không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng-an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa, không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện phân kì đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để thu hút đầu tư hợp lí cho các khu chức năng trong khu kinh tế. 

Việc này được thực hiện trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế để đảm bảo tính liên kết giữa khu kinh tế Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

K.Hà