|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LPBank chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 19%

09:03 | 13/07/2023
Chia sẻ
Hơn 300 triệu cổ phiếu LPB sẽ được phát hành vào tháng 8 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19% cho các cổ đông.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - Mã: LPB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19% và phát hành ra công chúng 5.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 25.576 tỷ đồng.

Cụ thể, LPBank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/8/2023 để phát hành hơn 328,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 19% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu). Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.285 tỷ đồng.

 

 Các phương án tăng vốn điều lệ của LPBank. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 LPBank).

 

Ngân hàng cũng dự kiến tăng thêm 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua và đã được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến của LPBank sau khi hoàn thành việc phát hành trên sẽ tăng từ 17.291 lên 25.576 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội cổ đông của LPBank còn thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (300 triệu cp) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP (10 triệu cp), nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 28.676 tỷ đồng.

Trong năm 2023, LienVietPostBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước. Tổng tài sản ngân hàng đạt 375.000 tỷ đồng, tăng 14,4%, trong đó tổng tín dụng thị trường 1 đạt gần 273.500 tỷ đồng, tăng 16%; huy động thị trường 1 dự kiến đạt 295.740 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 19% bằng cổ phiếu từ cho lợi nhuận để lại năm 2022 và 12% cho năm 2023. 

 

 

Huyền Phương