|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý I của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) tăng 39%, đạt 158 tỷ đồng

10:17 | 20/04/2022
Chia sẻ
Kết thúc quý I, NT2 đã đạt gần 25% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Theo báo cáo tài chính quý I của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2), doanh thu đạt 2.006 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán Điện (EPTC) trong kỳ theo giá bán tại hợp đồng mua bán điện ký kết giữa hai công ty từ năm 2012. 

Giá vốn hàng bán tăng 21%, đạt 1.821 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 25%, đạt 185 tỷ đồng trong quý I/2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,2%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. 

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ hơn 16 tỷ đồng về 1,7 tỷ đồng do kỳ này không có lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, kỳ trước giá trị của khoản mục này là 14,2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tiết giảm được 90% chi phí tài chính nhờ giảm được một khoản lớn phí bảo hiểm khoản vay so với kỳ trước. Tổng chi phí tài chính kỳ này chỉ trên 2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6 tỷ đồng so với kỳ trước chủ yếu do giảm chi lương cho nhân viên quản lý. 

Kết quả lợi nhuận sau thuế quý I/2022 đạt 159 tỷ đồng, tăng 39% so với quý I/2021. Như vậy, kết thúc quý I, Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022. 

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý I.

SSI trước đó cho biết nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục, giá trên thị trường cạnh tranh trung bình 2 tháng đầu năm 2022 đã tăng 39% và điểm này có thể hỗ trợ tích cực lợi nhuận quý I của Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2022 của doanh nghiệp đạt 7.050 tỷ đồng trong đó khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng là 42%, tài sản cố định chiếm 47%. 

So với đầu kỳ, phải thu ngắn hạn tăng 33% lên 2.922 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chủ yếu là khoản tiền điện phải thu của EPTC tính đến thời điểm 31/3/2022. Ban giám đốc công ty đánh giá và tin tưởng sẽ thu được toàn bộ số tiền nói trên. 

Tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ dưới 1 tỷ đồng đầu kỳ lên 56 tỷ đồng cuối kỳ phần lớn do tăng 50 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 38% tổng nguồn vốn. Nợ phải trả của doanh nghiệp toàn bộ là nợ ngắn hạn, tổng trị giá 2.679 tỷ đồng thời điểm cuối kỳ, tăng 12% so với đầu kỳ. Nợ tăng do chi phí phải trả ngắn hạn tăng trong đó chủ yếu là chi phí nhiên liệu vận hành nhà máy điện chu trình hỗ hợp Nhơn Trạch 2 và chi phí sửa chữa bảo trì các nhà máy. 

Riêng nợ vay ghi nhận gần 589 tỷ đồng cuối kỳ, gấp 2,8 lần con số đầu năm và là khoản vay ngân hàng Vietinbank. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 4.371 tỷ đồng. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, thị giá của cổ phiếu NT2 là 24.300 đồng/cp. 

T.Đan