Doanh nghiệp

Lợi nhuận Mỏ Việt Bắc tăng 26% trong 9 tháng đầu năm

09:05 | 26/10/2019

Chia sẻ

Mỏ Việt Bắc là Tổng công ty đầu tiên của ngành than giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
20190116-cong-nghiep-mo-viet-bac-tkv-vvmi-dat-tong-doanh-thu-4734-ty-dong-nam-2018-1

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa công bố kết quả kinh doanh quí III với doanh thu thuần đạt 1.111 tỉ đồng, tăng gần 17% so với cùng kì. Biên lợi nhuận gộp trong quí được cải thiện từ 9% lên mức 15%.

Chi phí tài chính giảm 17% còn 33 tỉ đồng do giảm lãi vay, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 5 lần lên mức 77 tỉ đồng. Nhiều khả năng, nguyên nhân do tăng các loại chi phí khác không được thuyết minh rõ. 

Mặc dù vậy, Mỏ Việt Bắc vẫn báo lãi gần 23 tỉ đồng sau thuế, trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ 19 tỉ đồng so với cùng kì năm ngoái lỗ hơn 1 tỉ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 3.377 tỉ đồng, tăng gần 5%; lợi nhuận công ty mẹ 87 tỉ đồng, tăng 26%. 

Theo số liệu cập nhật vĩ mô, sản lượng khai thác than trong năm nay tăng mạnh so với năm ngoái, đặc biệt trong quí III nhằm phục vụ sản xuất nhiệt điện bù đắp thiếu hụt nguồn cung thủy điện. Điều này một phần lý giải cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp ngành than. 

Tổng tài sản của công ty Mỏ Việt Bắc tại thời điểm kết thúc quí III đạt gần 4.000 tỉ đồng, trong đó gần 60% là tài sản cố định. Các khoản mục lớn khác trong cơ cấu gồm hàng tồn kho 378 tỉ đồng, tăng 61% so với đầu năm; ngoài ra phải thu khách hàng ngắn hạn cuối kì lên tới 576 tỉ đồng. 

Mỏ Việt Bắc, là doanh nghiệp có tỉ lệ nợ vay tương đối cao. Vay ngắn hạn tại thời điểm cuối quí III 621 tỉ đồng và vay dài hạn 919 tỉ đồng, lãi vay mà công ty này phải trả lên tới gần 100 tỉ đồng trong 3 quí đầu năm. 

Đông A