Nhà đất

Loạt sai phạm trong quản lý đất khi cổ phần hóa DNNN tại Trà Vinh

07:38 | 16/05/2019

Chia sẻ

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại Trà Vinh, theo đó chỉ ra hàng loạt vấn đề tồn tại, hạn chế.
Loạt sai phạm trong quản lý đất khi cổ phần hóa DNNN tại Trà Vinh - Ảnh 1.

Thành phố Trà Vinh (Nguồn: internet)

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kết luận kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2017. Theo đó, báo cáo chỉ ra một số tồn tại trong việc thực hiện và chấp hành các chính sách, pháp luật về đất đai tại các doanh nghiệp cổ phần hóa trong việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với Công ty Cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, bản công bố thông tin công khai trước khi thực hiện đấu giá cổ phần của doanh nghiệp chưa đảm bảo đầy đủ thông tin về tình hình quản lý và sử dụng đất.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) chưa tham mưu rà soát phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để xác định giá trị quyền sử dụng đất trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra sai phạm về tình hình thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (Giấy chứng nhận QSDĐ) đất sau khi chuyển nhượng sang công ty cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. Cụ thể, Sở TN&MT Trà Vinh chưa thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất đối với tất cả các thửa đất sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp này. Ngoài ra, chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với 5 thửa đất theo quy định .

Tiếp đó, báo cáo kiểm toán còn cho thấy sai phạm trong việc chấp hành phương án sử dụng đất được phê duyệt của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh. Theo đó, công ty này sử dụng thửa đất số 45, diện tích 4.467 m2 tại ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành chưa đúng mục đích theo phương án sử dụng đất được phê duyệt.

Cụ thể, trước khi cổ phần hóa và phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa được phê duyệt giao đơn vị tiếp tục sử dụng thửa đất để tập trung rác thải của thành phó Trà Vinh nhưng thực tế hiện trường, bãi rác đã đóng cửa từ lâu (trước khi cổ phần hóa), mặt bằng được san phẳng để ươm trồng cây xanh công trình và thu gom bùn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Cũng liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh về việc xác định giá đất của cơ quan có thẩm quyền, báo cáo chỉ rõ, Sở TN&MT Trà Vinh chưa chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tính tiền thuê đất 4 thửa đất giao công ty này từ năm 2016 – 2017.

Ngoài ra, theo báo cáo kiểm toán, việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý đất đai trước và sau khi cổ phần hóa của Sở TN&MT còn một số tồn tại. Cụ thể, tại Công ty Cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh, Sở TN&MT chưa tham mưu cho UNBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với 6 thửa đất với tổng diện tích 27.828,2 m2 sau cổ phần hóa.

Đối với Cục thuế tỉnh Trà Vinh, báo cáo chỉ rõ việc thực hiện quản lý, tính tiền thuê đất của đơn vị này chưa chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định việc miễn giảm tiền thuê đất Công ty Cổ phần Trà Bắc trên cơ sở giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh đối với các thửa đất không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Từ những tồn tại trên, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh trong công tác rà soát phương án sử dụng đất. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt bổ sung các địa bàn khó khăn để thực hiện các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nhưng không có trong danh mục địa bàn theo quy định của Chính phủ. 

Thu Hà