|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Loạt cá nhân, tổ chức kiểm toán bị xử lý trong năm 2023

09:47 | 25/02/2024
Chia sẻ
Từ 16/6/2023 đến 21/12/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2023 tại 10 doanh nghiệp được chấp thuận kiểm toán.

Theo kết quả kiểm tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, có một trong 10 công ty kiểm toán không đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2023 là công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử lý nghiêm đối với các vi phạm của công ty kiểm toán và các kiểm toán viên liên quan đến pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập và các quy định khác có liên quan.

Cụ thể, đối với công ty TNHH Kiểm toán TTP có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán năm 2023 đến ngày 31/12/2023. Đồng thời không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với TTP và các kiểm toán viên có hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu bao gồm: Nguyễn Chi Thành, Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Hà Phương, Lê Phương Anh, Trần Thị Hạnh và Trần Tuấn Ninh.

Đối với công ty kiểm toán có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu nhưng có hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu, Uỷ ban xử lý bằng cách đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán năm 2023 đến 31/12/2023. Đồng thời không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với 23 kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán các BCTC có hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu.

Các kiểm toán viên trong diện xử lý gồm: Lý Quốc Trung, Đỗ Thị Mai Loan, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Phước Hồng Hạnh, Võ Trí Phương, Lê Văn Khoa, Phạm Hoa Đăng thuộc Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Vũ Ngọc Án, Lê Thanh Tùng Lâm thuộc CPA VIETNAM; Nguyễn Văn Tân, Phạm Văn Tuân thuộc Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Nguyễn Thanh Hồng, Hoàng Thái Tân thuộc Chuẩn Việt.

Lê Hồng Đào, Bùi Ngọc Vương, Lê Thị Như Ngọc, Phạm Đức Bảo tại công ty Nam Việt; Hoàng Thị Vinh, Mai Quang Phúc, Đặng Thị Hồng Loan, Huỳnh Thị Bích Liễu tại RSM Việt Nam và Lê Hùng Dũng, Trần Hải Sơn thuộc Moore AISC.

Bên cạnh đó, đối với các thiếu sót của các công ty kiểm toán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn thông báo kết luận, đồng thời yêu cầu các công ty này gửi báo cáo giải pháp khắc phục và thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra cho Uỷ ban.

Đến nay, Uỷ ban đã nhận được đầy đủ các báo cáo giải pháp khắc phục của các công ty kiểm toán.

Đức Huy