|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lập tổ công tác đặc biệt 'thúc' tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông

20:30 | 23/08/2021
Chia sẻ
Bộ trưởng GTVT yêu cầu lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án của ngành giao thông vận tải.

Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã ra Công điện 11/CĐ-BGTVT quán triệt và triển khai Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

Đáng chú ý trong công điện này, Bộ trưởng yêu cầu lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án của ngành giao thông vận tải.

Công điện của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiêm túc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là với kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã đề ra trong Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-BGTVT ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

"Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài", công điện của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó.

Thành viên của tổ công tác đặc biệt gồm: Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ; cơ quan thường trực là Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

"Tổ công tác xây dựng đề cương công tác chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai ngay nhiệm vụ sau khi được thành lập", công điện nêu rõ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

"Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Quang Toàn

Tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng vượt mốc 24.600 đồng
Trong phiên sáng ngày 26/9, tỷ giá bán ra USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng nhanh chóng, vượt mốc 24.600 đồng. Tỷ giá chợ đen cũng nhích lên nhanh, giá bán ra tăng 100 đồng chỉ trong một ngày.