Doanh nghiệp

Lãi ròng của An Phát Holdings tăng 4 lần trong năm 2019

10:29 | 11/03/2020

Chia sẻ

Lợi nhuận từ mảng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cùng với hoạt động tài chính (hợp nhất và bán công ty con) khiến lợi nhuận sau thuế của An Phát Holdings tăng trưởng mạnh so với năm 2018.
Lãi ròng của An Phát Holdings tăng 4 lần trong năm 2019 - Ảnh 1.

An Phát Holdings là công ty mẹ của AAA cà NHH, hai công ty niêm yết trên HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, với doanh thu thuần đạt 9.513 tỉ đồng, tăng gần 19% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 1.082 tỉ đồng, tăng hơn 60%; biên lãi gộp được cải thiện từ 8% lên 11%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, doanh thu tăng còn có sự đóng góp của nhân tố mới - mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đem về hơn 700 tỉ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 300 tỉ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 483 tỉ đồng, tăng hơn 7 lần; chi phí tài chính cũng ở mức 317 tỉ đồng, tăng 50% với nguyên nhân chủ yếu đến từ lãi vay. Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp đều tăng khoảng 40% so với năm trước đó.

Kết thúc năm, An Phát Holdings báo lãi sau thuế 712 tỉ đồng, gấp 4 lần. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 438 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm 2018 chỉ 30 tỉ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.433 đồng. Lợi nhuận năm 2019 cũng giúp An Phát Hodlings chuyển từ lỗ lũy kế 276 tỉ đồng thành có lãi 188 tỉ đồng. 

Nguyên nhân làm nên sự tăng trưởng mạnh mẽ này bên cạnh việc cải thiện được lợi nhuận gộp, đóng góp không nhỏ đến từ phần lợi nhuận tài chính. 

Trong 483 tỉ đồng doanh thu tài chính của An Phát Holdings, có tới gần một nửa, 241 tỉ đồng đến từ việc đánh giá lại giá trị đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh Công ty Nhựa Hà Nội; gần 73 tỉ đồng từ lãi chuyển nhượng công ty con Công ty An Cường và Công ty An Vinh. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi cũng tăng hơn ba lần lên 129 tỉ đồng. 

Tổng tài sản của An Phát Holdings tại thời điểm 31/12/2019 đạt gần 10.000 tỉ đồng; trong đó các khoản mục lớn gồm tiền gửi ngắn hạn gần 1.300 tỉ đồng, phải thu ngắn hạn hơn 2.400 tỉ đồng, hàng tồn kho hơn 1.300 tỉ đồng và tài sản cố định gần 2.500 tỉ đồng...

Nợ phải trả cuối kì hơn 5.900 tỉ đồng, cao hơn gần 1,5 lần so với vốn chủ sở hữu, nhưng con số này đã giảm mạnh từ 1,8 lần của cuối năm 2018. 

Nợ vay ngắn hạn vẫn giữ ở mức 2.750 tỉ đồng, trong khi nợ vay dài hạn gần 2.020 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi trong năm. 

An Phát Holdings là công ty mẹ của CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) và CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHH), cả hai doanh nghiệp đều đang niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). 

Được biết trong năm nay An Phát Holdings cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu, kế hoạch chào bán cổ phiếu ban đầu được dự định trong tháng 5 với mức định giá 250 triệu USD. Công ty này cũng đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 200 tỉ đồng, chia làm ba đợt với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/đơn vị. 

Số tiền huy động được nhằm đầu tư vào dự án nhà mát nguyên liệu sinh học phân hủy công nghệ cao (PBAT), tại KCN Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng; dự án có mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. 

Đông A