Doanh nghiệp

Lãi ròng 6 tháng của Habeco gần chạm kế hoạch cả năm

10:24 | 02/08/2019

Chia sẻ

Năm 2019, Habeco đặt kế hoạch lãi ròng 310 tỉ đồng, đây là kế hoạch kinh doanh thấp nhất trong vòng 10 năm.
Settop-1561096768-5145-1561111522_1200x0

Hai dòng sản phẩm mới của Bia Hà Nội (Habeco)

Với việc chỉ đem về 2.432 tỉ đồng trong quí II/2019, doanh thu thuần của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp hoạt động kinh doanh tăng nhẹ lên 27%. 

Chi phí bán hàng giảm 12% còn 310 tỉ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi đáng kể, ở mức 117 tỉ đồng. 

Chính việc cắt giảm chi phí bán hàng, tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác khiến cho Habeco đạt 282 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng 241 tỉ đồng, tăng 12% do nộp thuế ít hơn, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 237 tỉ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Habeco đạt doanh thu thuần gần 4.000 tỉ đồng, lãi ròng 305 tỉ đồng; lần lượt giảm 8% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý việc lợi nhuận của Habeco đã gần như đạt kế hoạch của cả năm 2019 là 310 tỉ đồng, tuy nhiên đây cũng là kế hoạch lợi nhuận thấp nhất của công ty này kể từ năm 2009.

habeco 2

BM tổng hợp

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ tăng lên 1.910 tỉ đồng nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, các khoản tiền gửi ngắn hạn giá trị 1.916 tỉ đồng. 

Giá trị các khoản phải thu tăng so với đầu năm, trong đó phải thu khách hàng tăng 56 tỉ đồng; phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng gấp đôi lên 99 tỉ đồng, phải thu khác cũng tăng 80% lên 81 tỉ đồng. Hàng tồn kho giảm so với đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị thành phẩm hơn 40 tỉ đồng. 

Nợ phải trả của Habeco tại thời điểm 30/6 ở mức 3.951 tỉ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ tức phải trả cho các cổ đông 1.721 tỉ đồng, thuế nộp Nhà nước phải trả 455 tỉ đồng. Vay nợ của Habeco cuối kỳ 488 tỉ đồng, trong đó cơ cấu nợ ngắn/dài hạn khá đồng đều. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 5.220 tỉ đồng, bao gồm phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 1.000 tỉ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 1.200 tỉ đồng. 

Trong quí II, Habeco thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và cho ra mắt hai sản phẩm mới nhằm "nâng tầm vị thế". Ban lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu của công ty là tập trung vào công tác thị trường giữ vững thị phần, làm tiền đề cho các năm tiếp theo. 


Đông A