|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kiểm toán Nhà nước: Việc tăng vốn từ ngân sách nhà nước của Agribank là không khả thi

07:36 | 20/10/2022
Chia sẻ
NHNN cho rằng Agribank cần xem lại cơ sở về kế hoạch tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng vì hiện nay tăng vốn từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước là rất khó khăn và không khả thi. Ngân hàng cần chủ động xây dựng các giải pháp khác hoặc điều chỉnh tăng vốn cho phù hợp.

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) 

Theo báo cáo về công tác năm 2022 của kiểm toán Nhà nước, mục tiêu tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chưa đạt được do xây dựng mục tiêu không khả thi mặc dù đã có khuyến nghị từ Ngân hàng nhà nước (NHNN).

Theo đó, việc thực hiện Đề án cơ cấu lại Agribank không đạt được một số mục tiêu liên quan của Phương án cơ cấu lại như tỷ lệ thu nhập phi tín dụng, mục tiêu khách hàng và thị phần, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn liền với chất lượng tín dụng.

Theo báo cáo, Agribank đưa ra mục tiêu “vốn điều lệ tăng trên 5.000 tỷ đồng/năm”, NHNN đã có ý kiến tại mục IV.2, văn bản số 2088/TTGSNH4.m rằng “cần xem lại cơ sở để đưa ra kế hoạch tăng vốn bình quân hàng năm là 5.000 tỷ đồng vì hiện nay tăng vốn từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước (NSNN) là rất khó khăn và không khả thi”.

Ngoài ra NHNN cũng có ý kiến tại mục IV.3 “Ngân hàng đưa ra mục tiêu tăng vốn điều lệ bình quân là 5.000 tỷ đồng/năm, tuy nhiên nguồn tăng chủ yếu từ ngân sách nhà nước cấp. Hiện tại việc tăng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước là rất khó khăn và không khả thi. Do đó ngân hàng cần chủ động xây dựng các giải pháp khác hoặc điều chỉnh tăng vốn cho phù hợp”.

Tuy nhiên khi chỉnh sửa Phương án cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt Agribank vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng vốn điều lệ hàng năm là 5.000 tỷ đồng và chưa có giải pháp, lộ trình cụ thể để đánh giá tính khả thi của việc đạt được mục tiêu.

Trước đó, tại báo cáo về Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội), Chính phủ trình Quốc hội cho phép bố trí NSNN để tăng vốn điều lệ cho Agribank trong giai đoạn 2021-2023. 

Việc tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023 cho các NHTM cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ sẽ được Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và quy định.

Trong năm 2021, sau khi được Chính phủ thông qua phương án cấp bổ sung vốn, vốn điều lệ của Agribank đã được bổ sung thêm 3.500 tỷ đồng lên mức 34.233 tỷ đồng. 

Đề xuất tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 được tổ chức chiều 29/12/2021 tại Hà Nội, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank cho biết việc tăng vốn điều lệ là rất bức thiết với ngân hàng và đề nghị Chính phủ và các bộ ngành sớm duyệt bổ sung vốn điều lệ. 

"Ngân hàng kỳ vọng việc tăng vốn sẽ được thực hiện trong năm 2022 trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá tới đây, điều đó sẽ rất có lợi cho việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn của Agribank", ông Phạm Đức Ấn nói.

Huyen Vi

Nền kinh tế trong sự đứt gãy dòng tiền [Bài 1]: Mây mù bao phủ nền kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam vừa có năm tăng trưởng cao nhất trong vòng 20 năm qua, lạm phát vẫn được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên, dưới góc nhìn của những “người trong cuộc”, kinh tế đang đứng trước những thách thức chưa từng có.