|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khối doanh nghiệp nào có mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao nhất?

08:21 | 14/06/2023
Chia sẻ
Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động có sự gia tăng hàng năm. Tính đến hết 2022, mức đóng bảo hiểm bình quân cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp nhà nước.

Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), trong giai đoạn 2016 - 2021, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động có sự gia tăng hằng năm.

Tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động năm 2021 là 5,6 triệu đồng, tăng 33,33% so với mức của năm 2016.

Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm của người lao động của năm 2021 bằng 86% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương; bằng 76% GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2021.

Công nhân lao động tại một doanh nghiệp của Hà Nội. (Ảnh: TTXVN).

Xét theo từng loại hình doanh nghiệp, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp Nhà nước năm 2021 là 6,5 triệu đồng, tăng 54,76% so với mức của năm 2016.

Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp Nhà nước năm 2021 bằng 115% so với tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nói chung.

Tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2021, mức 6,1 triệu đồng là tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 23,29% so với mức của năm 2016.

Mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động tại khu vực này bằng 107,9% so với tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nói chung.

Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm năm 2021 là 5,1 triệu đồng, tăng 30,76% so với mức của năm 2016.

Theo Bộ LĐTBXH, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động tại doanh nghiệp có xu hướng tăng lên hàng năm. Trong đó, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cao nhất thuộc về doanh nghiệp Nhà nước. Tiếp sau đó là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cuối cùng là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Trong năm 2022, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động là 5,73 triệu đồng/tháng, chiếm khoảng 75% thu nhập bình quân của người lao động làm công, hưởng lương.

Trước thực tế trên, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương, và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động.

XM