Hàng hóa

Hướng dẫn cụ thể về lắp đặt điện mặt trời mái nhà

15:16 | 22/09/2020

Chia sẻ

Bộ Công Thương vừa ban hành hướng dẫn việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà với những trường hợp cụ thể theo qui định hiện hành.

Thứ trưởng  Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa kí ban hành công văn số 7088/BCT-DDL ngày 22/9 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).

Một số trường hợp cụ thể như đối với hệ thống ĐMTMN trên mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác, chủ trang trại chăn nuôi, trồng trọt có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Việc đảm bảo trang trại phù hợp với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền của địa phương. Để phù hợp với qui định, công trình xây dụng trang trại phải có mái. Mái nhà của trang trại chăn nuôi, trồng trọt...cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại.

Về trường hợp nhiều hệ thống ĐMTMN có tổng công suất trên 1 MW (mỗi hệ thống có công suất không quá 1 MW) trên 1 địa điểm được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp của một hoặc nhiều nhà đầu tư, trường hợp một chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống ĐMTMN nằm liền kề nhau, có tổng công suất trên 1 MW, trường hợp này, mỗi hệ thống được kí hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

"Tổ chức, cá nhân mua lại được kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong hợp đồng mua bán điện mà các chủ đầu tư trước đã kí nhưng phải thực hiện thủ tục chuyển thể hợp đồng và không được gộp với các hợp đồng mua bán điện hệ thống ĐMTMN thành một hợp đồng", Bộ Công Thương cho biết.

Trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà của văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe của nhân viên,...để đầu tư ĐMTMN và đề nghị lắp công tơ riêng, kí hợp đồng mua bán điện cho hệ thống ĐMTMN, trường hợp này, EVN được thực hiện kí hợp đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với qui định.

Ngoài ra, một số trường hợp cũng được Bộ Công Thương hướng dẫn như hệ thống mặt trời có công suất không quá 1 MW nhưng không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; trường hợp hệ thống mặt trời của trang trại với công suất trên 1 MW hoặc trên 1,25 MWp; trường hợp hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV thì không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống ĐMTMN theo qui định tại Quyết định 13.

Đối với kiến nghị ưu đãi cho trường hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1 MW; đầm nuôi trồng thủy hải sản, trang trại trồng trọt... có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái, Bộ Công Thương cho biết Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn để áp dụng sau năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu hướng dẫn các đơn vị điện lực thực hiện đấu nối, kí kết hợp đồng mua bán điện hệ thống ĐMTMN theo đúng qui định.

Đồng thời EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống ĐMTMN được đấu nối phù hợp với qui định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu, đặc biệt là hệ thống lưới điện 110 kV.

"Yêu cầu chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn, qui định của pháp luật hiện hành, mái nahf của công trình xây dựng phù hợp với chức năng, mục đích sử dụng của công trình", Bộ Công Thương nhấn mạnh..

Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, EVN cần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về việc khai báo xây dunghw trang trạng trong hồ sơ đăng kí, thỏa thuận đấu nối điện hoặc hợp đồng mua bán điện.

Đối với các vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh, quản lí thuế, hóa đơn của các đối tượng có hệ thống ĐMTMN, Bộ Công Thương đề nghị EVN xin ý kiến và hướng dẫn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Như Huỳnh