Doanh nghiệp

Hưng Thịnh Land huy động thêm 500 tỉ đồng, nâng tổng nợ trái phiếu lên trên 2.500 tỉ đồng

18:26 | 22/11/2019

Chia sẻ

Sau đợt phát hành này, tổng giá trị trái phiếu Hưng Thịnh Land trong năm tăng lên hơn 2.523 tỉ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Land vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ lần thứ 7 trong năm. Theo đó, công ty đã huy động được 500 tỉ đồng trái phiếu từ nhà đầu tư tổ chức vào ngày 15/11 vừa qua.

Lô trái phiếu này có kì hạn ba năm và lãi suất áp dụng ở kì tính lãi đầu tiên là 11%. Ở những kì tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của 4,1% mỗi năm và lãi suất tham chiếu của kì tính lãi đó.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kì) áp dụng cho khách hàng cá nhân do ba ngân hàng sau công bố: BIDV (Sở Giao dịch), Vietcombank (Sở Giao dịch), VietinBank (Sở Giao dịch). Lãi suất tham chiếu này được công bố vào trước 11 giờ sáng tại ngày xác định lãi suất của kì tính lãi đó.

Để phát hành lô trái phiếu trên, Hưng Thịnh Land đã thế chấp, cầm cố các tài sản: (1) Cổ phần tại CTCP Bất động sản Khải Thịnh; (2) cổ phần tại Hưng Thịnh Land; (3) bất động sản của Hưng Thịnh Land, quyền tài sản và các khoản phải thu của công ty phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Khải Thịnh; (4) động sản và quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy (nay là Q7 Saigon Riverside Complex) và (5) các tài sản đảm bảo khác do đại diện người sở hữu trái phiếu và Hưng Thịnh Land quyết định.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay Hưng Thịnh Land đã huy động hơn 2.523 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu.

Nguyên Ngọc